DPSI Teamtraining

DPSI Teamtraining

Deze training geeft u ondersteuning bij een correcte uitvoering van het voorportaal van het paroprotocol: de DPSI-score. Tijdens ‘Werken aan kalibreren’ maakt u met uw team afspraken over uniform handelen met betrekking tot de DPSI. Dit leidt tot uniformiteit in parodontale diagnostiek en zal de kwaliteit van de parodontale zorg, welke u als team levert, ten goede komen!
Het doel van deze training is om DPSI interpretaties en de wijze van exploratief sonderen onderling af te stemmen. Er wordt gestart met een theoretisch deel over de ‘ins en outs’ van de Dutch Periodontal Screening Index en er worden in teamverband afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Daarna wordt er klinisch bij elkaar in de mond gesondeerd met als doel om de techniek van het exploratief sonderen zo nauwkeurig mogelijk op elkaar af te stemmen.

Cursusinformatie

Cursussoort Teamtraining
Tijdsduur van de cursus 2 uur
Doelgroep tandartsen, mondhygiënisten, paro-preventieassistenten en preventieassistenten
Studiemateriaal Studiemateriaal wordt tijdens de cursus uitgedeeld

Trainer

Miranda Oude Griep
Miranda Oude Griep Opleidingsmanager Preventie & Parodontologie DentClass

Leerdoel

Na afloop hebben de deelnemers van deze teamtraining:

  • Kennis van de DPSI-score.
  • De knelpunten aangegeven bij de uitvoering van de DPSI-score en zijn er afspraken gemaakt over hoe u als team wilt omgaan met deze knelpunten.
  • Afspraken gemaakt binnen het team over DPSI interpretaties en zijn alle teamleden bereid om volgens deze afspraken te werken.
  • Met elkaar afgestemd op welke wijze exploratief wordt gesondeerd.

Specifieke voorwaarden

Een succesvolle uitvoering van het paroprotocol vereist nauwe samenwerking door het hele tandheelkundige team, daarom wordt deze cursus aangeboden als teamtraining voor de behandelaren: tandartsen, mondhygiënisten, paro-preventieassistenten en preventieassistenten.

Kwalificaties

Deze training geeft u ondersteuning bij een correcte uitvoering van het voorportaal van het paroprotocol: de DPSI-score.

© Copyright - DentClass