Preventie- & Paroprotocol Teamtraining

Preventie- & Paroprotocol Teamtraining

Het Preventie- & Paroprotocol is een onmisbaar protocol bij de behandeling van patiënten. Het zorgt ervoor dat u op systematische wijze en volgens een vastgelegde routing parodontale problemen vroegtijdig kunt signaleren en behandelen. Met correcte uitvoering van het Preventie- & Paroprotocol levert u kwaliteit. Tevens wordt er door zowel de zorgverzekeraars als de IGZ in toenemende mate gecontroleerd op een correcte uitvoering hiervan.

Deze training geeft u (als team) ondersteuning bij de uitvoering van het Preventie-& Paroprotocol afgestemd op uw dagelijkse werkzaamheden. Aan de orde komt:

  • de structuur van het protocol
  • een goede planning van de parodontale behandeling en de bijbehorende declaratie
  • eventuele knelpunten die bij de uitvoering van het protocol worden ervaren

 

Cursusinformatie

Cursussoort Teamtraining
Tijdsduur van de cursus 2 uur
Doelgroep Tandheelkundig team
Studiemateriaal Studiemateriaal wordt tijdens de cursus uitgedeeld

Trainer

Miranda Oude Griep
Miranda Oude Griep Opleidingsmanager Preventie & Parodontologie DentClass

Leerdoel

Na afloop hebben de deelnemers van deze teamtraining kennis van het Preventie- & Paroprotocol. Dit geldt voor de structuur, de planning, de bijbehorende te declareren codes en de inhoud van verschillende fasen van het Preventie & Paroprotocol welke is afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden van het team en de praktijk.
Ook zijn de knelpunten aangegeven bij de uitvoering hiervan en zijn er afspraken gemaakt over de samenstelling van het ‘Paro-Praktijk-Team’.

Specifieke voorwaarden

Het Preventie- & Paroprotocol is teamwork! Daarom is deze training een must voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering ervan.

Kwalificaties

De cursus is geregistreerd bij KRT en KRM.

© Copyright - DentClass