Periodiek Mondonderzoek, The Next Step

Periodiek Mondonderzoek, The Next Step

‘The Next Step’ is het vervolg op de PMO teamtraining. Tijdens deze cursus krijgt u een overzichtelijke weergave van het Periodiek Mondonderzoek en de daarbij gehanteerde richtlijnen. Daarnaast evalueren we in teamverband het dossieronderzoek en het individuele PMO.
Bij het optimaal uitvoeren van het PMO blijft het van belang dat het gehele team volledig op de hoogte is en betrokken is bij de nieuwe manier van werken, ook deze cursus is daarom een teamtraining.

Cursusinformatie

Cursussoort Teamtraining met veel interactie
Tijdsduur van de cursus 2 uur
Doelgroep Tandheelkundig team
Aanvangsniveau Afgerond: PMO teamtraining
Studiemateriaal U ontvangt uw werkmap tijdens de cursus

Trainer

Maarten Galjart
Maarten Galjart Trainer en coach DentClass

Leerdoel

Na het volgen van deze training bent u samen met uw team vertrouwd met alle aspecten van het Periodiek Mondonderzoek en daarnaast weet u de toegevoegde waarde hiervan te vertalen in de dagelijkse praktijk.
U bent kundig in het op de juiste manier vastleggen van het PMO in de patiëntendossiers, waardoor u samen met uw team de beste zorg kan bieden aan de patiënt, zowel op de lange als korte termijn.

 

Specifieke voorwaarden

U bent bevoegd tot deelname indien u de PMO teamtraining met succes heeft afgerond.

Kwalificaties

De cursus is geregistreerd bij KRT.

© Copyright - DentClass