Periodiek Mondonderzoek Teamtraining

Periodiek Mondonderzoek Teamtraining

Van halfjaarlijks onderzoek naar Periodiek Mondonderzoek (PMO), daar ligt de focus op tijdens deze innoverende teamtraining.
Het doel van het PMO is het opsporen van mondziekten in een vroegtijdig stadium op een zodanige wijze dat slechts minimale preventieve en/of zo weinig mogelijk curatieve interventies noodzakelijk zijn om verdere progressie te voorkomen. Aan de hand van 10 stappen leert u het PMO optimaal in te zetten in de praktijk.  Het belang van het onderkennen, analyseren en vastleggen van specifieke risicofactoren/ indicatoren tijdens het PMO krijgt hierdoor meer aandacht, waardoor de patiënt de best beschikbare zorg kan ontvangen op een kosteneffectieve wijze.

Cursusinformatie

Cursussoort Teamtraining met veel interactie
Tijdsduur van de cursus 2 uur
Doelgroep Tandheelkundig team
Studiemateriaal U ontvangt uw werkmap tijdens de cursus

Trainer

Maarten Galjart
Maarten Galjart Trainer en coach DentClass

Leerdoel

De cursus behandelt een compleet stappenplan voor een succesvol PMO en het belang van zorgvuldige dossiervoering. Na het volgen van deze teamtraining bent u samen met uw team in staat om volledig volgens het PMO te werken.
Dit geldt zowel voor het uitvoeren van het mondonderzoek, de diagnostiek en het in kaart brengen van mondziekten alsmede de communicatie, terugkoppeling en de voorlichting daarover, resulterend in het vastleggen van relevante bevindingen en het bepalen van een individuele termijn voor een volgend mondonderzoek.

Specifieke voorwaarden

Een succesvol PMO vereist nauwe samenwerking door het hele tandheelkundige team, daarom wordt deze cursus aangeboden als teamtraining.

Kwalificaties

De cursus is geregistreerd bij KRT en KRM.

© Copyright - DentClass